Hyr cyklar

Vid hyra:

Bokning bör ske.

legitimation medtages och tas i pant, eller fotas (ej vid köp lös)

Betalning sker i förskott för angivna dagar.

Hyran tas bort vid köp av cykel, den är till godo max 2 månader.

Den som hyr, ansvarar för cykeln under hela hyresperioden.


When renting: Booking should be done. credentials are included and taken in, or photographed (not for purchase loose)

Payment is made in advance for specified days.

The rent is removed when buying a bicycle, it is for a maximum of 2 months.

The renter is responsible for the bike throughout the rental period.

ÖPPET

Måndag-Fredag 12-18

Lördag 12-15